7 września 2015

Zamierzam zostać poliglotką

Każdy człowiek jest inny, każdy też lubi co innego. Współczesny świat ma nam bardzo wiele do zaoferowania, szczególnie jeśli chodzi o sposób spędzania czasu wolnego. Są zwolennicy spokojnego relaksu i odpoczywania na kanapie, są też tacy, którzy bez aktywności sportowej nie wytrzymają jednego tygodnia. Mnie raczej bliżej do tej pierwszej grupy, ale to nie znaczy, że swój wolny czas marnuję. Otóż moją pasją jest nauka języków.

Every person is different, everybody likes different things too. The modern world has really a lot to offer to us, especially if it comes to spending our free time. There are people more into calm relax and laying on the couch, there are also the ones who without any sport activity can't spend even one single week. I'm more into that first group, but it doesn't mean that I waste my free time. Well, my  deep interest is learning languages.


spanish portugese italian on the map of the world

Uwielbiam uczyć się języków obcych i ogólnie interesują mnie tematy językowe. Nie oznacza to, że moja motywacja jest zawsze na najwyższym poziomie, ale staram się tym nie przejmować - każdy czasem miewa lepsze lub gorsze momenty. Jeszcze nie tak dawno temu nie brałam tego wszystkiego na poważnie, nie zastanawiałam się, czy jest to dla mnie swego rodzaju pasja czy też może chwilowa fascynacja. Dzisiaj mogę powiedzieć, że traktuję to jako ciekawe hobby. I co najważniejszy widzę też spory potencjał w sobie, który chciałabym zacząć rozwijać i wykorzystywać.

I enjoy learning foreign languages a lot and generally I'm interested in topics about languages. It doesn't mean that my motivation is always on the highest level, but I try not to worry much about that - everybody has sometimes better or worse moments. Not that long time ago I haven't been taking it that seriously, I haven't been thinking if that is for me some kind of great passion or maybe just a temporary fascination. Today I can say that I treat it as an interesting hobby. And what is more important I can see some potential in myself, which I would like to start developing and using.


Muszę przyznać to oficjalnie: w przeszłości często olewałam naukę języków. Zawsze to lubiłam i zawsze mnie do tego ciągnęło, ale niestety lenistwo i brak wytrwałości znacznie mi to utrudniały. Przez ostatnie dwa lata jednak wiele się zmieniło i to w pozytywną stronę. Pozwoliło mi to dostrzec, że odkrywanie kolejnych zagadnień, nauka nowych słów i stopniowe wykorzystywanie nowo nabytych umiejętności sprawia mi przyjemność. W ostatnich miesiącach spróbowałam kilku nowych rzeczy, zdobyłam parę drobnych doświadczeń.. Dzisiaj mogę w pełni świadomie powiedzieć, że chcę więcej! 

I have to say it officially: in the past I was often treating learning languages lightly. I've always liked it and I've been always into that, but unfortunately my laziness and lack of perseverance were pretty disturbing me. Since last two years a lot of has changed in the positive way. It let me notice that learning new issues words and using new skills step by step gives me a lot of joy. In the past months I tried some new things, I got some small experience. Today I can say consciously that I want more!

Pragnę zacząć zgłębiać nowe języki, poszerzyć znajomość obecnie znanych, przełamać te bariery, które do tej pory miałam. Pozbyć się jednego z tych ograniczeń, którym wielu(większość?) z nas wciąż jest obciążonym*. I w tym momencie z całą stanowczością postanawiam, że pewnego dnia będę mówiła w wielu językach świata. Co najmniej dziesięciu. 


Zamierzam zostać POLIGLOTKĄ. 


I want to start exploring some new languages, develop knowledge of the ones that I already know, cross the lines that I've always had. I wish to get rid of that limit that many (most?) of us still have*. In that moment I'm decide emphatically that one day I'm going to speak in many world languages. At least in ten.

I'm going to become a POLYGLOT.


*Nie możesz się porozumieć z drugim człowiekiem, bo go nie rozumiesz 
* You can't communicate with the other person because you don't understand him

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz